تاريخ روز

پنج شنبه 1397/2/6 - 1 : 0
  • خطبه هاي نماز جمعه شهرستان رومشكان

  • خطبه هاي نماز جمعه شهرستان رومشكان

  • خطبه هاي نماز جمعه شهرستان رومشكان

  • نماز جمعه شهرستان رومشکان امام جمعه حجت الاسلام فاطمی نیا 11/12/96

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی موسوی
مهدی موسوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داریوش امرایی
داریوش امرایی
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی
مسئول امور جوانان