تاريخ روز

دوشنبه 1395/12/2 - 39 : 23
  • دیدار امام جمعه با پرسنل شهرداری چغابل 1395/12/01

  • اهدا جهیزیه به نوعروسان 1395/12/01

  • خطبه های نماز جمعه مورخ1395/11/29

  • مراسم دهه اول فاطمیه

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی