تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 17 : 16
  • خطبه های نماز جمعه شهرستان رومشکان مورخ1396/04/23

  • خطبه های نماز جمعه شهرستان رومشکان مورخ 1396/04/16

  • خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/04/09

  • دیدار دکتر ملکشاهی نماینده محترم شهرستانهای کوهدشت ورومشکان درمجلس شورای اسلامی باامام جمعه محترم شهرستان رومشکان

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی موسوی
مهدی موسوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داریوش امرایی
داریوش امرایی
معاونت اداری و پشتیبانی
فرهاد مرادپور
فرهاد مرادپور
مسئول امور جوانان