تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 13 : 23
  • جلسه ماهانه ستاد نمازجمعه 1395/12/28

  • خطبه های نمازجمعه رومشگان 95/01/04

  • مراسم تشکر از فرماندار در نماز جمعه

  • خطبه های نماز جمعه شهرستان رومشکان مورخ 1395/12/27

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی موسوی
مهدی موسوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داریوش امرایی
داریوش امرایی
معاونت اداری و پشتیبانی
فرهاد مرادپور
فرهاد مرادپور
مسئول امور جوانان