تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 41 : 17
  • خطبه های نماز جمعه شهرستان رومشکان مورخ1395/10/24

  • مراسم ارتحال آیت الله هاشمی رفسنجانی

  • خبر ورزشی

  • خطبه های نمازجمعه شهرستان رومشکان 1395/10/17

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
داریوش امرایی
داریوش امرایی
معاونت اداری و پشتیبانی