تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 51 : 8
  • خطبه هاي نماز جمعه شهرستان رومشكان مورخ 1396/07/28

  • سخنران پیش از خطبه ها

  • خطبه های نماز جمعه شهرستان رومشکان مورخ1396/06/03

  • بمناسبت ولادت حضرت امام رضا(عج)ایستگاه صلواتی

نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد

فرزاد حسن پور
فرزاد حسن پور
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فریبا امرایی
فریبا امرایی
معاونت خواهران
حسین میر تیموری
حسین میر تیموری
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدی موسوی
مهدی موسوی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
داریوش امرایی
داریوش امرایی
معاونت اداری و پشتیبانی
سیدعلی موسوی
سیدعلی موسوی
مسئول امور جوانان