تاريخ روز

جمعه 1399/5/17 - 46 : 21
  • بخشی از خطبه های نماز جمعه99/3/16بخش رونیز

  • مراسم ار تحال رهبر کبیر انقلاب امام خمینی(ره)بخش رونیز

  • بخشی از خطبه های نماز جمعه99/3/9بخش رونیز

  • تشکیل جلسه خانه هلال شهر رونیز باحضور امام جمعه موقت بخش99/3/12

نادر عسکری زاده رونیزی
نادر عسکری زاده رونیزی
مسئول ستاد

صدیقه بیگم علیبیگی
صدیقه بیگم علیبیگی
معاونت خواهران
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
حمید عباس نیا
حمید عباس نیا
مسئول امور جوانان
محمد بخشی
محمد بخشی
معاونت فرهنگی و تبلیغی