تاريخ روز

شنبه 1395/12/7 - 43 : 21
  • اهداء جوائز به ورزشكاران پينگ پنگ توسط امام جمعه رونيز 95/12/6

  • تشكيل جلسه ستاد نماز جمعه رونيز و مراسم قرعه كشي مسلبقه از خطبه هاي نماز جمعه 95/12/5

  • حضور امام جمعه بخش رونيز در تسييع جنازه محمود ناصري 95/12/1

  • ديدار امام جمعه بخش رونيز و هيئت همراه با خانواده شهدا 95/11/27

ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمیله علیایی
جمیله علیایی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
حمید عباسنیا
حمید عباسنیا
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی