تاريخ روز

شنبه 1396/4/3 - 33 : 17
  • ضيافت افطاريمركز نيكوكاري امام حسن مجتبي (ع)در مسجد جامع شهر رونيز 96/3/27

  • بخشي از حطبه هاي نماز جمعه 96.3.26 و عزاداري شهادت حضرت علي (ع) شهر رونيز

  • تشكيل جلسه تدابير امنيتي نماز جمعه بخش رونيز 96.3.24

  • تشكيل جلسه شوراي زكات با حضور امام جمعه بخش رونيز در دفتر امام جمعه 96.3.23

ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمیله علیایی
جمیله علیایی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی