تاريخ روز

جمعه 1396/1/4 - 35 : 4
  • تشكيل جلسه ستاد نماز جمعه بخش رونيز و اهداء هديه به خواهران ستاد 95.12.25

  • مراسم پياده روي خانوادگي در شهر رونيز با حضو ر امام جمعه رونيز 95.12.20

  • حضور امام جمعه بخش رونيز و مسئول ستاد در رزمايش مدافعان حرم شهرستان استهبان

  • برگزاري گردهمايي اعضاء و ياوران ستاد نماز جمعه بخش رونيز95/12/18 95

ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمیله علیایی
جمیله علیایی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
حمید عباسنیا
حمید عباسنیا
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی