تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 33 : 19
  • برگزاری اولین پله یادمان شهدای شهر رونیز 96.7.25

  • تشکیل جلسه اختصاص یک شهید گمنام به شهر رونیز با حضور امام جمعه رونیز 96.7.26

  • دیدار امام جمعه بخش رونیز به اتفاق مسئول بنیاد شهید شهرستان استهبان با خانواده های شهدا 96.7.23

  • جلسه امام جمعه رونیز و مدیران مدارس شهر رونیز در دفتر امام جمعه 96.7.22

ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمیله علیایی
جمیله علیایی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی