تاريخ روز

شنبه 1396/5/28 - 32 : 22
  • اافتتاح نمایشگاه نوشت افزار کودکان با حضور امام جمعه بخش رونیز در حسینیه صاحب الزمان شهر رونیز 96.5.24

  • برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی بخش رونیز 96.5.24

  • حضور امام جمعه بخش رونیز در جلسه تقدیر از شوراهای اسلامی در بخشداری رونیز 96.5.23

  • جلسه اخلاقی امام جمعه بخش رونیز با فرماندهی حوزه مقاومت شهید ساجدی رونیز 96.5.23

ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
ابوالقاسم احمدی واصل آبادی
مسئول ستاد

عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
عبدالعظيم علي بيگي ن‍ژاد
معاونت فرهنگی و تیلبغی
محسن عزیزی
محسن عزیزی
معاونت اداری و پشتیبانی
جمیله علیایی
جمیله علیایی
معاونت خواهران
كرامت اله گنجي زاده
كرامت اله گنجي زاده
معاونت سیاسی - اجتماعی
اسماعیل رضازاده
اسماعیل رضازاده
مسئول امور جوانان
مسعود اكبر پور
مسعود اكبر پور
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی