تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 16 : 23
  • برگزاری مراسم بزرگداشت عارف فرزانه آیت الله جعفری تهرانی با عنوان از محراب تا معراج

  • برگزاری جلسه ستاد هماهنگی بزرگداشت مرحوم آیت الله جعفری تهرانی

  • طرح آشتی ملی سناریوی فرماندهان فتنه و یک بازی سیاسی است

  • حضور میلیونی مردم در راهپیمایی 22 بهمن، اظهارات سخیف ترامپ را به زباله دان تاریخ ریخت