تاريخ روز

سه شنبه 1398/11/8 - 17 : 0
  • اقتصاد مقاومتی مردم محور است نه دولت محور

  • امام جمعه رضوانشهر راه حل مشکلات در چوکا، مدیریت خردمندانه است

  • عمل به اعتكاف نوسازي معنوي براي مومنين محسوب مي شود