تاريخ روز

دوشنبه 1399/6/31 - 56 : 4
  • اقتصاد مقاومتی مردم محور است نه دولت محور

  • امام جمعه رضوانشهر راه حل مشکلات در چوکا، مدیریت خردمندانه است

  • عمل به اعتكاف نوسازي معنوي براي مومنين محسوب مي شود

علی گواهی
علی گواهی
مسئول ستاد