تاريخ روز

يکشنبه 1398/9/24 - 44 : 4
  • اقتصاد مقاومتی مردم محور است نه دولت محور

  • امام جمعه رضوانشهر راه حل مشکلات در چوکا، مدیریت خردمندانه است

  • عمل به اعتكاف نوسازي معنوي براي مومنين محسوب مي شود