تاريخ روز

شنبه 1396/12/5 - 33 : 6
  • نمایی از راهپیمایی 22 بهمن 96

  • نماز جمعه 27 بهمن 96

  • نشست صمیمی شهردار رضی با امام جمعه ارشق بهمن 96

  • نشست اعضاء فعال ستاد اقامه نماز جمعه و ریش سفیدان با امام جمعه ارشق بهمن 96

بهلول مرادی منش
بهلول مرادی منش
مسئول ستاد