تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 2 : 23
  • نماز جمعه 4 فروردین 1395

  • نماز جمعه 27 اسفند 1395

  • حضور مسئولین با امام جمعه شهرستان راز برای برگزاری جشن میلاد کوثر

  • نماز جمعه 20 اسفند1395

احمدخان شریفان
احمدخان شریفان
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران