تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 49 : 6
  • نماز جمعه 15 مرداد 5 خرداد 1396

  • جلسه تفسیر قرآن کریم مورخه دوشنبه 1 خرداد 1396

  • نماز جمعه 29 اردیبهشت 1396

  • دیدار با امام جمعه شهرستان رازوجرگلان به مناسبت روز جهانی فشار خون

احمدخان شریفان
احمدخان شریفان
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران