تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 10 : 4
  • نماز جمعه 27 بهمن ماه

  • نماز جمعه 27 بهمن ماه 96

  • نماز جمعه 13 بهمن ماه 96

  • حضور امام جمعه محترم و اعضای ستاد در شبکه بهداشت به مناسبت روز پرستار

حسن رست
حسن رست
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران