تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 39 : 8
  • دیدارفرماندار ومسئولین شهرستان وکارکنان ناحیه ی مقاومت بسیج در محضر مبارک امام جمعه محترم شهرستان در هفته بسیج

  • برگزاری مداوم جلسه تفسیر قرآن کریم 29ابانماه 96

  • نمازجمعه 26آبانماه 96

  • برگزاری مداوم جلسه تفسیر قرآن کریم 22آبانماه 96

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران