تاريخ روز

پنج شنبه 1396/4/8 - 28 : 2
  • نماز جمعه 2تیرماه 96

  • راهپیمایی روز جهانی قدس

  • حضور قضات و کارمندان دادگستری در محضر امام جمعه محترم شهر راز به مناسبت هفته قوه قضاییه

  • نماز جمعه 26 خردادماه سال 96

احمدخان شریفان
احمدخان شریفان
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران