تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 9 : 22
  • 28مهرماه روز جهانی مبارزه با پوکی استخوان

  • نماز جمعه 28مهرماه 96

  • نشست حلقه سرمربیان در دفتر امام جمعه محترم شهرستان راز و جرگلان

  • 9 مهرماه روز جهنی سالمند

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران