تاريخ روز

يکشنبه 1395/12/8 - 12 : 2
  • گزارش تصویری نماز جمعه 6 اسفند 1395

  • گزارش تصویری نماز جمعه 29 بهمن 1395

  • جلسه تفسیر مورخه دوشنبه 25 بهمن 1395

  • اطلاعیه جلسه تفسیر قرآن کریم مورخه 25 بهمن 1395

احمدخان شریفان
احمدخان شریفان
مسئول ستاد

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران