تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 18 : 8
  • جلسه ستاد نماز جمعه شهرستان با حضور امام جمعه محترم و نمایندگان ستاد

  • نماز جمعه 27مردادماه 96

  • جلسه دوم ستاد امر به معروف و نهی از منکر سال 96

  • نماز جمعه 20 مردادماه 96

هادي اطهري
هادي اطهري
معاونت فرهنگی و تیلبغی
نور محمد داورپناهی
نور محمد داورپناهی
معاونت سیاسی - اجتماعی
مهدي عربي
مهدي عربي
معاونت اداری و پشتیبانی
زهرا بیگم حسینی
زهرا بیگم حسینی
معاونت خواهران