تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 52 : 8
  • نماز جمعه باشکوه هفته اول دیماه

  • نمازجمعه شهر رضویه

  • تجمع شکوه مقاومت شهر رضویه

  • تقدیر از خانواده های معزز شهدای مدافع حرم

محمد مهدوی حصار
محمد مهدوی حصار
مسئول ستاد

عباسعلی بادیانی
عباسعلی بادیانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
نعمت خسروی
نعمت خسروی
معاونت اداری و پشتیبانی
معصومه عرفانیان
معصومه عرفانیان
معاونت خواهران
حسن خالقی
حسن خالقی
مسئول امور جوانان
مجتبی هوشمند
مجتبی هوشمند
معاونت فرهنگی و تبلیغی