تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 39 : 19
  • روابط عمومي دفتر امام جمعه رامسر

  • صبحگاه مشترک نیروی نظامی

  • برافراشته شدن پرچم یا حسین

  • اردوی طلاب واساتید حوزه علمیه

صادق حمیدی
صادق حمیدی
مسئول ستاد

سید رضا شفائی تنکابنی
سید رضا شفائی تنکابنی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
بهرام بصلی
بهرام بصلی
معاونت سیاسی - اجتماعی
جمشید رادمند
جمشید رادمند
معاونت فرهنگی و تیلبغی
عبدالرضا نعمتی
عبدالرضا نعمتی
معاونت اداری و پشتیبانی