تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 52 : 19
  • خطبه های نماز جمعه 20/5/96

  • نماز عید فطر

  • خطبه های نماز جمعه 11/1/96

  • خطبه های ناز جمعه 27/12/95

عبدالکریم بازرگانی
عبدالکریم بازرگانی
مسئول ستاد