تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 10 : 12
  • خطبه های نماز جمعه 20/5/96

  • نماز عید فطر

  • خطبه های نماز جمعه 11/1/96

  • خطبه های ناز جمعه 27/12/95

عبدالکریم بازرگانی
عبدالکریم بازرگانی
مسئول ستاد