تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 41 : 1
  • ستادفرماندهی اقتصاد مقاومتی استان ‎

  • بزرگداشت هفتمین سالگردشهادت دکتر مجیدشهریاری

  • دیدار با وزیر دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح‎

  • بیانات در خطبه های نمازجمعه 12 آبان ماه 1396

Sabz Map

 

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
کاظم کرمی
کاظم کرمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابهر
باب اله نوری
باب اله نوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خدابنده