تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 50 : 1
  • دیدار آیت الله خاتمی و استاندار زنجان با خانواده 2 شهید و یک جانباز

  • یازدهمین برنامه اقامه نماز جماعت در مدارس

  • برگزاری نماز ظهر عاشورا

  • دشمن از ترویج فرهنگ عاشورایی وحشت دارد

Sabz Map

 

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
رابط استان

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
کاظم کرمی
کاظم کرمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابهر
عشرت بیات
عشرت بیات
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
سید محمد موسوی
سید محمد موسوی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
مهدی خانی
مهدی خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بزينه رود(زرين رود)
باب اله نوری
باب اله نوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خدابنده
معصومه رمضانی کره شالی
معصومه رمضانی کره شالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خدابنده