تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 55 : 6
  • دیدار با امام جمعه خدابنده

  • جلسه تمهید مقدمات تاسیس نهاد نماز جمعه نوربهار

  • بازدید از امکانات شهر نوربهار جهت تاسیس نهاد نماز جمعه

  • دیدار با جانبازان سنگر سازان بی سنگر‎

Sabz Map

 

حکمعلی اسماعیلی
حکمعلی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زنجان
کاظم کرمی
کاظم کرمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابهر
مهدی خانی
مهدی خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بزينه رود(زرين رود)
باب اله نوری
باب اله نوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خدابنده