تاريخ روز

چهارشنبه 1400/7/28 - 44 : 19
  • توصیه امام جمعه بخش مرکزی یزد

  • دیدار طلاب جهادی امام جمعه یزد

  • بازدید امام جمعه بخش شرقی یزد از کارگاه های دوخت و تهیه ماسک

  • تشکیل قرارگاه رزمایش مواسات در اشکذر یزد

Sabz Map

 

سهیل شریعتمداری
سهیل شریعتمداری
رابط استان

علی شاطری احمدآبادی
علی شاطری احمدآبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه احمد آباد اردكان
علی محمد امیدواری ابرقوئی
علی محمد امیدواری ابرقوئی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابركوه
محمد ابراهیم خلیلیان
محمد ابراهیم خلیلیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اشكذر
سید رضا حسینی نژاد
سید رضا حسینی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اردكان
کمال سلیمانی راد
کمال سلیمانی راد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ميبد
محمدعلی سلطانی
محمدعلی سلطانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شاهديه
حبیب حسن زاده
حبیب حسن زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بافق
سعید آقائی
سعید آقائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهمن