تاريخ روز

سه شنبه 1396/9/21 - 42 : 1
  • معرفی کتاب در نمازهای جمعه

  • خنثی شدن فتنه های استکبار تنها با مقاومت

  • تظاهرات ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در چهارمحال و بختیاری

  • امام جمعه جدید شهرستان بروجن منصوب شد

Sabz Map

 

سید مسعود احمدی
سید مسعود احمدی
رابط استان

حسینعلی کریمی
حسینعلی کریمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرخشهر
صولت شاهی
صولت شاهی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آلوني
حاج فریدون زمانی گندمانی
حاج فریدون زمانی گندمانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گندمان
محمد کریمی وردنجانی
محمد کریمی وردنجانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهرکرد
سید محمدعلی عدنانی
سید محمدعلی عدنانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بروجن
غلامرضا شهبازی
غلامرضا شهبازی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گهرو
سید اسماعیل جزایری
سید اسماعیل جزایری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جونقان
علی ملک پور
علی ملک پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نقنه
نادر فخرالدینی
نادر فخرالدینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهر كيان
حبیب الله ملک محمدی
حبیب الله ملک محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرادنبه
سید حسن میر احمدی
سید حسن میر احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابا حيدر
سلمان عسگری
سلمان عسگری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فارسان
ایرج سلطانی
ایرج سلطانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فلارد
حیدر محمدی
حیدر محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سامان
حسین آق بابائی
حسین آق بابائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بن
سید شهاب الدین احمدی
سید شهاب الدین احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سودجان
ابراهیم عینی
ابراهیم عینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سورشجان
سجاد رئیسی
سجاد رئیسی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اردل
حبیب اله مطهری نژاد
حبیب اله مطهری نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هفشجان
احمد صابری
احمد صابری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كيار( شلمزار)
محمد حسین ایزد پناه
محمد حسین ایزد پناه
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سفيد دشت
رسول طهماسبی
رسول طهماسبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بلداجي
هدایت الله بابا میر
هدایت الله بابا میر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لردگان
رسول احمدی میر قائد
رسول احمدی میر قائد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهرنگ
ناصر حسین پور
ناصر حسین پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ناغان