تاريخ روز

دوشنبه 1395/12/2 - 34 : 23
  • چهاردهمین نشست ائمه جمعه استان سمنان -کلاته خیج -بهمن 1395

  • سزذهمین نشست ائمه جمعه استان سمنان -دامغان -بهمن 1395

  • دهمین نشست ستاد های نماز جمعه استان سمنان -شاهرود -بهمن 1395

  • نهمین نشست ستاد های نماز جمعه استان سمنان -کلاته رودبار -بهمن 95

Sabz Map

 

غلامرضا وفایی
غلامرضا وفایی
رابط استان

حسین اقبالی
حسین اقبالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گرمسار
محمد حمزه
محمد حمزه
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سرخه
رمضانعلی باقری
رمضانعلی باقری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بیارجمند