تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 8 : 4
  • حضور آیه الله شاهچراغی در نماز جمعه سرخه

  • جلسه شورای فرهنگ عمومی استان سمنان

  • حضور مسئول دفتر استان سمنان در نماز جمعه درجزین

  • شرکت مسئول دفتر استان سمنان در جلسه ستاد امر به معروف

Sabz Map

 

غلامرضا وفایی
غلامرضا وفایی
رابط استان

حسین اقبالی
حسین اقبالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گرمسار
محمد حمزه
محمد حمزه
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سرخه
رمضانعلی باقری
رمضانعلی باقری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بیارجمند
عباسعلی جیرانی
عباسعلی جیرانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دامغان
یحیی پیاده کوهسار
یحیی پیاده کوهسار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حسین آباد کالپوش
محمد عرب سرهنگی
محمد عرب سرهنگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ايوانكي
سید محمد شعنی
سید محمد شعنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ديباج
ناصر علی پارسا
ناصر علی پارسا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مهدي شهر
حسن خانی
حسن خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه روديان
مصطفی تمدنی
مصطفی تمدنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آرادان
قربان کاظمی
قربان کاظمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مجن
حسین وکیلی
حسین وکیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بسطام
محمد علی ذاکری
محمد علی ذاکری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهميرزاد
عباس صائمی
عباس صائمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ميامي
سید جلال احمد پناهی
سید جلال احمد پناهی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سمنان
قاسم قادری
قاسم قادری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه درجزين
محمد حسین جلالی
محمد حسین جلالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شاهرود
محمد علی حسنی
محمد علی حسنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كلاته رودبار
lمحمد عرب عامری
lمحمد عرب عامری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كلاته خيج