تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 9 : 4
  • حضور مسئول فضای مجازی ستاد نماز جمعه سورک در دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری استان مازندران

  • مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرهای مازندران اعلام شد

  • جلسه ای جهت برنامه ریزی و هماهنگی فرهنگی ایام فاطمیه

  • جلسه مشورتی مسئول ستاد نماز جمعه و رابط ستادهای نماز جمعه استان با جوانان ستاد در خصوص فضای مجازی

Sabz Map

 

موسی راستگو
موسی راستگو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پل سفيد
مهدی مستشرق
مهدی مستشرق
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ساری
محمد صالحی دون
محمد صالحی دون
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گتاب
احمد حسین زاده
احمد حسین زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ايزد شهر
اسدالله جلیلی
اسدالله جلیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه امامزاده عبدالله
حیدر افشاری
حیدر افشاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تنكابن
غلامرضا ابراهيمي پاسندي
غلامرضا ابراهيمي پاسندي
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نكا
منوچهر حیدری آردی
منوچهر حیدری آردی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زرگرشهر
مظاهر ملک محمدی
مظاهر ملک محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صلاح الدین کلا
حسین خواجه تبار
حسین خواجه تبار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بند پي شرقي
رضا سلیمانی امیری
رضا سلیمانی امیری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اميركلا
یارعلی ملاآقایی
یارعلی ملاآقایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهنمير
علی ردایی الاملی
علی ردایی الاملی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مرزن آباد
سید جواد طاهری
سید جواد طاهری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابلكنار
خسرو سالاری
خسرو سالاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نور
محمود حسین پور
محمود حسین پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمود آباد
علیجان نظر پور کله بستی
علیجان نظر پور کله بستی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هادی شهر
حسین مشایخ
حسین مشایخ
مسئول ستاد
ستاد نمازجمعه نوشهر
حسن محمود جانلو
حسن محمود جانلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گلوگاه
صابر اکبری زیاری
صابر اکبری زیاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سیمرغ
سلمان کاشی سرخی
سلمان کاشی سرخی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سوادكوه (زيرآب)
صادق حمیدی
صادق حمیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رامسر
شعبان خادمی
شعبان خادمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چمستان
سید مصطفی حسینی
سید مصطفی حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهشهر
مسلم حسین زاده ساروکلائی
مسلم حسین زاده ساروکلائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابلسر
تقی غلامپور درزی
تقی غلامپور درزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فريدون كنار
سعید شریفی اسدی
سعید شریفی اسدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قائم شهر
فضل الله تقی زاده
فضل الله تقی زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دابودشت
حجت الله بخشیان فرح آبادی
حجت الله بخشیان فرح آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرح آباد
اسلام عسگریان
اسلام عسگریان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كلاردشت
حامد تجن جاری
حامد تجن جاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آمل
رضا پور قلی
رضا پور قلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابل
زین العابدین مختاری نژاد
زین العابدین مختاری نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كلار آباد
اسماعیل زندی
اسماعیل زندی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سلمانشهر
علی اسد نعیمی
علی اسد نعیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه عباس آباد
محرمعلی کاویانی
محرمعلی کاویانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چالوس
نقی سعیدی کیاسری
نقی سعیدی کیاسری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كياسر
ابراهیم عسگر پور گز افرودی
ابراهیم عسگر پور گز افرودی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نشتارود
رضا يوسفي
رضا يوسفي
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سورك
غلام حسین خاتمی
غلام حسین خاتمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جويبار
مجید عباسی اندارگلی
مجید عباسی اندارگلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شيرگاه
عباس علیجانزاده
عباس علیجانزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قراخیل
هوشنگ رمضانی درویش
هوشنگ رمضانی درویش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بند پي غربي
هادی نوری
هادی نوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زاغمرز