تاريخ روز

سه شنبه 1396/12/1 - 44 : 0
  • 22بهمن

  • حضور مسئول محترم نمایندگی شورا بخش گوراب زرمیخ و دیدار با امام جمعه محترم و بازدید از ساختمان دفتر و منزل امام جمعه محترم شهر

  • جلسه و دیدار

  • جلسه و دیدار

Sabz Map

 

علی رزمجو
علی رزمجو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هشتپر (تالش)
میرجواد سیدی
میرجواد سیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستارا
سیدشمس الدین نورحسینی
سیدشمس الدین نورحسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستانه اشرفيه
جعفر شهدی
جعفر شهدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر كومله
مصطفی حسینی
مصطفی حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سنگر
ابوالحسن نیک روش
ابوالحسن نیک روش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه املش
سید عبدا.. حسینی
سید عبدا.. حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خشكبيجار
بیژن علیپور
بیژن علیپور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لاهيجان
علی ساغری
علی ساغری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لوشان
ستار رجبی
ستار رجبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر انزلي
خلیل مصلحتی
خلیل مصلحتی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حویق