تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 8 : 8
  • همایش استانی ستادها

  • جلسه ستاد نماز جمعه

  • دیدار و بازدید

  • دیدار و بازدید

Sabz Map

 

علی رزمجو
علی رزمجو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هشتپر (تالش)
میرجواد سیدی
میرجواد سیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستارا
سیدشمس الدین نورحسینی
سیدشمس الدین نورحسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستانه اشرفيه
جعفر شهدی
جعفر شهدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر كومله
مهدی مهدی دوست
مهدی مهدی دوست
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لاهيجان
مصطفی حسینی
مصطفی حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سنگر
ابوالحسن نیک روش
ابوالحسن نیک روش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه املش
حسین عطیمی نژاد
حسین عطیمی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فومن