تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 46 : 14
  • استاندار قم خادم افتخاری نهاد نمازجمعه قم شد.

  • امیدی به کابینه حزبی و سیاسی نیست

  • تامین آب مورد نیاز قم از 4 استان/سرانه مصرف آب در قم 151 لیتر است

  • اگر دوران رقابت تمام شده دولت قراردادهای حاشیه‌دار را به شور بگذارد/مسؤولان به جای دعواهای سیاسی جلوی افزایش استعمال دخانیات را بگیرند

Sabz Map

 

محمد کیقبادی
محمد کیقبادی
رابط استان

سید حمید اسماعیلی
سید حمید اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كهك
محمدحسین محمدمیرزائی
محمدحسین محمدمیرزائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خلجستان(دستجرد)