تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 50 : 1
  • اکران فیلم‌های جشنواره عمار در مصلای قدس

  • بازدید فصلی مسئولین ستاد نماز جمعه قم از شهر سلفچگان

  • بازدید فصلی مسئولین ستاد نماز جمعه قم از شهر خلجستان

  • بازدید فصلی مسئولین ستاد نماز جمعه قم از شهر جعفریه

Sabz Map

 

محمد کیقبادی
محمد کیقبادی
رابط استان

ام البنین ارشک
ام البنین ارشک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پرديسان
محمدحسین محمدمیرزائی
محمدحسین محمدمیرزائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خلجستان(دستجرد)
محمد نوش
محمد نوش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حاجي آباد (قنوات)
محمد نوش
محمد نوش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حاجي آباد (قنوات)
محمد حسین محمدمیرزایی
محمد حسین محمدمیرزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خلجستان(دستجرد)