تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 2 : 4
  • حمایت خداوند شامل حال این نظام و مردم است

  • اگر بخواهیم این نظام، دین و ایران پا برجا بماند وظیفه شرعی و انقلابی همه این است که به میدان بیایند.

  • از مصادیق عدالت اجتماعی این است که نباید در جامعه فساد باشد، نباید اجازه داد تا عده ای به بیت المال دست اندازی کنند.

  • گزارش تصویری از بازدید و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان غربی در حوزه علمیه امام خمینی (ره) ارومیه

Sabz Map

 

طاهر بخشایی
طاهر بخشایی
رابط استان

مهدی ثریا
مهدی ثریا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قره ضياء الدين
حسن داننده
حسن داننده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نقده
احمد آقایی
احمد آقایی
مسئول ستاد
ستاد نمازجمعه کشاورز
کریم حبیبی
کریم حبیبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مرحمت آباد(چهاربرج)
میلاد اسماعیلی
میلاد اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سلماس
ولی نوروزی
ولی نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خوي
نادرمولایی
نادرمولایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مياندوآب
فرخ علیزاده
فرخ علیزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوشين شهر
صفرمحمدزاده
صفرمحمدزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ماكو
رضا قاسمی زاده
رضا قاسمی زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمد يار
زین العابدین فرج الهی
زین العابدین فرج الهی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شاهين دژ
حسین ابراهیمی
حسین ابراهیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چالدران
رمضان زاهدی
رمضان زاهدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شوط
علی اوسط غفاریان
علی اوسط غفاریان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تكاب
اکبر نوروزنژاد
اکبر نوروزنژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارومیه
حسین رضایی
حسین رضایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پلدشت
محمد باقر پوراحمدی قوشچی
محمد باقر پوراحمدی قوشچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قوشچی