تاريخ روز

سه شنبه 1399/1/19 - 6 : 2
  • جلسه کارگروه پیشگیری از بیمار کورونا در دفترشورا دراستان کردستان

  • مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید مرزبانی استان

  • تقدیروتشکرنماینده ولی فقیه ازحضورمردم درانتخابات

  • حضورنماینده ولی فقیه درپای صندوق رای درمسجدجامع سنندج

Sabz Map

 

رضا الباد
رضا الباد
رابط استان

کمیل ضیائی
کمیل ضیائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قروه
غلامرضا جعفری
غلامرضا جعفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بيجار
ایوب حسینعلی
ایوب حسینعلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حسن آباد( ياسوگند)
فیروز اکبری
فیروز اکبری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دلبران
ولی الله طالبی
ولی الله طالبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سريش آباد
هوشنگ آذربار
هوشنگ آذربار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كامياران
خیرالله حقیقت منش
خیرالله حقیقت منش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دزج
عبدالرحمان داودنیا
عبدالرحمان داودنیا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه توپ آغاج
کامران فتحی شهریار
کامران فتحی شهریار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابارشانی