تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 11 : 6
  • نماینده ولی فقیه در کنفرانس بین المللی "حقوق بشر آمریکایی

  • نماینده ولی فقیه درکنگره مشاهیر کرد در سنندج

  • نماینده ولی فقیه درنشست تخصصی نخبگان حوزه و دانشگاه

  • کنگره ملی 5400 شهید استان کردستان بسیار آبرومندانه برگزارشد

Sabz Map

 

رضا الباد
رضا الباد
رابط استان

سید روح الله حسینی
سید روح الله حسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قروه
غلامرضا جعفری
غلامرضا جعفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بيجار
ایوب حسینعلی
ایوب حسینعلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حسن آباد( ياسوگند)
فیروز اکبری
فیروز اکبری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دلبران
ولی الله طالبی
ولی الله طالبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سريش آباد
هوشنگ آذربار
هوشنگ آذربار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كامياران
خیرالله حقیقت منش
خیرالله حقیقت منش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دزج
عبدالرحمان داودنیا
عبدالرحمان داودنیا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه توپ آغاج
علی اکبرسالاری
علی اکبرسالاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بابارشانی