تاريخ روز

سه شنبه 1398/4/25 - 38 : 10
  • تشکیل ستاد استانی بزرگداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه در استان لرستان

  • حضور مدیران استان لرستان در نشست ستاد استانی بزرگداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه

  • آیت‌الله میرعمادی تشریح کرد: نماز جمعه پایگاه‌های ضد انقلاب را منهدم کرد

  • بزرگداشت چهلمین سال برپایی نماز جمعه در کشور

Sabz Map

 

مهدی رضایی
مهدی رضایی
رابط استان

مهدی شاهوردی نیک
مهدی شاهوردی نیک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اشترينان
حسین اسلام دوست
حسین اسلام دوست
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خرم آباد
نادر صالحی نیک
نادر صالحی نیک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهناني
فرج الله کوشکی
فرج الله کوشکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه معمولان
محمود آسترکی
محمود آسترکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دورود
ایرج فرهادی
ایرج فرهادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مومن آباد
بهمن بیرانوند
بهمن بیرانوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بيرانشهر
ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نورآباد دلفان
اسماعیل امیری
اسماعیل امیری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه الشتر
عبدالله بهرامی
عبدالله بهرامی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سراب در چگني
علی میرزایی
علی میرزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زاغه
سید حسن هاشمی
سید حسن هاشمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اليگودرز
نادر متقی
نادر متقی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رومشگان
علی محمد گنجی
علی محمد گنجی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پلدختر
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بروجرد
ایرج شهبازی نژاد
ایرج شهبازی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهدشت
حبیب الله آسترکی
حبیب الله آسترکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ازنا
مسعود عباسی
مسعود عباسی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سپيد دشت