تاريخ روز

چهارشنبه 1395/10/29 - 30 : 17
  • نقشه شوم آمریکایی‌ها برای سردار سلیمانی

  • درس‌های تجربه اقتصاد آمریکا برای اقتصاد ایران

  • نقشه تجزیه غرب آسیا توسط چه کسی طراحی شد؟

  • اختلاف نظرها و اجتهادهای متفاوت، یعنی سینه ی گشاده و ظرف بزرگ داریم

Sabz Map

 

روح الله رضایی راینی نژاد
روح الله رضایی راینی نژاد
رابط استان

حسین شجاعی باغینی
حسین شجاعی باغینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه باغين
عباس صادقی نیا
عباس صادقی نیا
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بلوک
غلامرضا غلامحسینی
غلامرضا غلامحسینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صفائیه
سید عباس کاظمی زاده
سید عباس کاظمی زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهبنان
سیدعباس کاظمی زاده
سیدعباس کاظمی زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهبنان
بهنام صالحی پور
بهنام صالحی پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارزوئيه
غلامرضا میرشکاری
غلامرضا میرشکاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كهنوج
حمید اسمعیل پور
حمید اسمعیل پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه راين
علی ابراهیم پور
علی ابراهیم پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ريگان
مهديه پورديگوئي
مهديه پورديگوئي
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه راين
اکبر نیک بخت
اکبر نیک بخت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه راين
اکبر نیکبخت
اکبر نیکبخت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه راين
اکبر نیکبخت
اکبر نیکبخت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه راين
سیف الله عسکری
سیف الله عسکری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه عنبر آباد
عباس سراجی نودژ
عباس سراجی نودژ
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نودژ
عباس سراجی نودژ
عباس سراجی نودژ
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نودژ
رمضان صدوقی
رمضان صدوقی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بلورد
علی سالاری نودژ
علی سالاری نودژ
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نودژ
محمدرضا سلطانی
محمدرضا سلطانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ريحان شهر
محسن مومنی
محسن مومنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ريحان شهر
مجید جعفری زاده
مجید جعفری زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بافت
حمید زارع پور منشادی
حمید زارع پور منشادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه انار
سیدکاظم نوبهار
سیدکاظم نوبهار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پابدانا
رضاکشتاوری
رضاکشتاوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه امين شهر
علی زارع
علی زارع
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه روداب
احمد سعیدی
احمد سعیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جيرفت
علی مرادی
علی مرادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اندوهجرد
رضا ترک آبادی
رضا ترک آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نرماشير
حسین ایزدی یزدان آبادی
حسین ایزدی یزدان آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه يزدان آباد
محمودحاج محمدی
محمودحاج محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كشكوئيه
حمید پورخالقی چترودی
حمید پورخالقی چترودی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چترود
محمدرضا صنعتی هوتکی
محمدرضا صنعتی هوتکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه چترود
ايوب ىريني
ايوب ىريني
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قلعه گنج
محمد رضا ایزدی
محمد رضا ایزدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زرند