تاريخ روز

چهارشنبه 1400/7/28 - 45 : 19
  • خنجر شوق بر حنجر نفس

  • ویژه نامه شهادت امام محمد باقر علیه السلام

  • به مناسبت سالروز آزادسازی خرمشهر

  • عید فطر؛ ماه پیروزى برطاغوت نفس

Sabz Map

 

مهدی نیک پور
مهدی نیک پور
رابط استان

امیرجوادی محب
امیرجوادی محب
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صالح آباد همدان
محمدرضا آزادپیمان
محمدرضا آزادپیمان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسد آباد
علیرضابیاتی
علیرضابیاتی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تويسركان
مهدی بیات
مهدی بیات
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ملاير
شعبان محمدی
شعبان محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جورقان
محسن منیری فر
محسن منیری فر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لالجين
کاوس میرزایی
کاوس میرزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ازندريان
محمد جانجان
محمد جانجان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
عليرضا زارعي خوشروش
عليرضا زارعي خوشروش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دمق
رجبعلی مینائی
رجبعلی مینائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهار
محمود رجبی
محمود رجبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فامنين
حسن اسدی
حسن اسدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قروه درجزين
محمد محسنلو
محمد محسنلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قهاوند
نظامعلی بختیاری
نظامعلی بختیاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مهاجران (همدان)
وجیه الله میرزائی
وجیه الله میرزائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نهاوند
هادی حاتمی
هادی حاتمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گل تپه
محمد مرادعلیان
محمد مرادعلیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسلام آباد ملاير
محمود آریائی نژاد
محمود آریائی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سامن
حمیدرضا محمدی
حمیدرضا محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مريانج
حبیب چهره دوست
حبیب چهره دوست
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شیرین سو
سعید رضایی ترک
سعید رضایی ترک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جوکار
بهبود کیانی
بهبود کیانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گيان
علی قراگوزلوشایان
علی قراگوزلوشایان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رزن
جعفر رحمانی
جعفر رحمانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه همدان
حقیقت الله قمری یاوند
حقیقت الله قمری یاوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كبودرآهنگ