تاريخ روز

شنبه 1395/11/2 - 42 : 1
  • جلسه بنیاد زائر استان همدان

  • در خطبه‎های سیاسی نمازهای جمعه این هفته همدان چه گذشت؟ 24 دی ماه 1395

  • معارفه امام جمعه جدید شهر گیان به روایت تصویر

  • مراسم ارتحال آیت‌الله‌هاشمی ‌رفسنجانی در همدان برگزار شد

Sabz Map

 

امیرجوادی محب
امیرجوادی محب
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صالح آباد همدان
مصطفی ذوقی احسان
مصطفی ذوقی احسان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شیرین سو
محمدرضا آزادپیمان
محمدرضا آزادپیمان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسد آباد
امیرجوادی محب
امیرجوادی محب
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صالح آباد همدان
علیرضابیاتی
علیرضابیاتی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تويسركان
سمیه بهبودی
سمیه بهبودی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه صالح آباد همدان
مهدی بیات
مهدی بیات
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ملاير
شعبان محمدی
شعبان محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جورقان
محسن منیری فر
محسن منیری فر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لالجين
مجتبی نوروزی
مجتبی نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رزن
کاوس میرزایی
کاوس میرزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ازندريان
حاج محسن منیری فر
حاج محسن منیری فر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه لالجين
زهرا کریم خانی
زهرا کریم خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
افسانه کریم خانی
افسانه کریم خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
رضا کیانی
رضا کیانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گيان
عباس اسماعیلی
عباس اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه همدان
احمدرضا احمدوند
احمدرضا احمدوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
امین سلگی
امین سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
میثم خزایی
میثم خزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
احمدرضا کریمخانی
احمدرضا کریمخانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
حقمراد خزایی
حقمراد خزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
طهماسب خزایی
طهماسب خزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
فرهنگ رئیسی
فرهنگ رئیسی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
مرتضی جانجان
مرتضی جانجان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
رحیم کریم خانی
رحیم کریم خانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
ابراهیم دکامئی
ابراهیم دکامئی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
محمد حسین جانجان
محمد حسین جانجان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
محمود خزایی
محمود خزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
مرتضی چهاردولی
مرتضی چهاردولی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
مسعود سلگی
مسعود سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
فرهنگ سلگی
فرهنگ سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
ولی ساکی
ولی ساکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
عباس مالمیرآورزمانی
عباس مالمیرآورزمانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
کریم آورزمانی
کریم آورزمانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
مرتضی مومی وند فرد
مرتضی مومی وند فرد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
ابراهیم سیاهوشی
ابراهیم سیاهوشی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
سعید سلگی
سعید سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
رضا خزائی
رضا خزائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
حمید مرادی
حمید مرادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
بهروز دکامین
بهروز دکامین
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
علی سلگی
علی سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
صدرالدین شیراوند
صدرالدین شیراوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
محمد احمدوند
محمد احمدوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
اسداله رادفر
اسداله رادفر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
میثم سلگی
میثم سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
حسین علی سلگی
حسین علی سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
الله حسین قارلقی
الله حسین قارلقی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
سید یوسف موسوی
سید یوسف موسوی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
ولی الله سلگی
ولی الله سلگی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
حسین نظام اسلامی
حسین نظام اسلامی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
مجتبی فریادرس
مجتبی فریادرس
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
حسین قاسمی
حسین قاسمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فيروزان
محمد محسن لو
محمد محسن لو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قهاوند
رجبعلي مينائي
رجبعلي مينائي
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهار
محمد مرادعلیان
محمد مرادعلیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسلام آباد ملاير
محمد علي روشن
محمد علي روشن
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهار
هادی حاتمی
هادی حاتمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گل تپه
حسن اسدی
حسن اسدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قروه درجزين
محمد هاشمی
محمد هاشمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كبودرآهنگ
وجیه الله میرزایی
وجیه الله میرزایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نهاوند
عليرضا زارعي خوشروش
عليرضا زارعي خوشروش
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دمق