تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 9 : 4
  • نخستین گردهمایی مسئولان روابط عمومی ستادهای نماز جمعه استان قزوین برگزار شد

  • روابط عمومی ستادهای نماز جمعه باید قدرت تحلیل و رصد داشته باشد

  • صداوسیمای قزوین آمادگی همکاری با ستادهای نماز جمعه استان قزوین را دارد

  • رسانه‌ها فعالیت‌های ائمه جمعه استان قزوین را پوشش خبری دهند

Sabz Map

 

حسین قلی خانی
حسین قلی خانی
رابط استان

علی شفیعی شاد
علی شفیعی شاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قزوین
اباذر رخ فیروز
اباذر رخ فیروز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمديه
سلمان طاهري
سلمان طاهري
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بوئين زهرا
موسی شهبازی
موسی شهبازی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آبگرم
علی محمدی
علی محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شال
سجاد قلعه قوند
سجاد قلعه قوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خرم دشت
سپهدار علیاری
سپهدار علیاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسفرورين
سید علی پرپینچی
سید علی پرپینچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اقباليه
عین اله کاظمی
عین اله کاظمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارداق
اسداله ابوالحسنی
اسداله ابوالحسنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آوج
عبدالحمیدمظفری
عبدالحمیدمظفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رودبار الموت
موسی بازیار
موسی بازیار
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تاكستان
اکبرصباحی فر
اکبرصباحی فر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهر الوند
محمدرضانوری نژاد
محمدرضانوری نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سگزآباد
طاهرملکی پور
طاهرملکی پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمود آباد نمونه
سلمان آقاجانی
سلمان آقاجانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نرجه
صمد رمضانی
صمد رمضانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آبيك
محمدتقی درزی مقدم
محمدتقی درزی مقدم
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دانسفهان(رامند)