تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 7 : 23
  • معرفی هر چه بیشتر آثار تاریخی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری قزوین

  • سال جدید با عزم جدی‌تر در مسیر تحقق آرمان‌های الهی قرار بگیریم

  • الگو قرار دادن سبک زندگی فاطمی، نجات دهنده بشریت است

  • نقش تربیتی مادران شهید جلوه‌ای از فرهنگ فاطمی است

Sabz Map

 

محمدتقی صفری
محمدتقی صفری
رابط استان

علی شفیعی شاد
علی شفیعی شاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قزوین
اباذر رخ فروز
اباذر رخ فروز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمديه
سلمان طاهري
سلمان طاهري
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بوئين زهرا
موسی شهبازی
موسی شهبازی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آبگرم
علی محمدی
علی محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شال