تاريخ روز

دوشنبه 1395/12/2 - 35 : 23
  • نشست اعضای ستاد نمازجمعه اسفرورین با رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین

  • شناسایی و به کارگیری نیروهای جوانِ انقلابی و دغدغه‌مند در ستادهای نماز جمعه

  • گردهمایی ائمه جمعه استان قزوین در ضیاءآباد

  • روح اخوت و برادری تقویت شود

Sabz Map

 

محمدتقی صفری
محمدتقی صفری
رابط استان

علی شفیعی شاد
علی شفیعی شاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قزوین
اباذر رخ فروز
اباذر رخ فروز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمديه
سلمان طاهري
سلمان طاهري
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بوئين زهرا
موسی شهبازی
موسی شهبازی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آبگرم
علی محمدی
علی محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شال