تاريخ روز

شنبه 1396/9/4 - 40 : 8
  • گربه‌رقصانی فرانسوی‌ها موجب کشتار کودکان یمنی می‌شود/ سازمان بین‌الملل متظاهری بیش نیست

  • نماز جمعه برای مردم است و هر شخصی باید به نوبه خودش برای تقویت نماز جمعه تلاش کند

  • مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان قزوین جانباختن هم وطنان کرمانشاهی را تسلیت گفت

  • همه دستگاهها با سرعت و همه توان به یاری آسیب‌دیدگان بشتابند

Sabz Map

 

حسین قلی خانی
حسین قلی خانی
رابط استان

علی شفیعی شاد
علی شفیعی شاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قزوین
اباذر رخ فیروز
اباذر رخ فیروز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمديه
سلمان طاهري
سلمان طاهري
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بوئين زهرا
موسی شهبازی
موسی شهبازی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آبگرم
علی محمدی
علی محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شال
سجاد قلعه قوند
سجاد قلعه قوند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خرم دشت
سپهدار علیاری
سپهدار علیاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسفرورين
سید علی پرپینچی
سید علی پرپینچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اقباليه
عین اله کاظمی
عین اله کاظمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارداق