تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 15 : 8
  • ورزشکاران را با روحیه پهلوانی تربیت کنید.

  • «آتش به اختیار» به معنای تشتت و بی قانونی نیست.

  • تأکید بر اجرایی شدن مصوبات شورای فرهنگ عمومی

  • اعضاء اقتصادی دولت، مشکل نرخ بالای سود بانکی را برطرف کنند.

Sabz Map

 

بهروز شفیعی
بهروز شفیعی
رابط استان

عباس قوامی نصرآبادی
عباس قوامی نصرآبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سپيد شهر
رسول غریب
رسول غریب
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گز
ابوذر شورابیان
ابوذر شورابیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مشكات
حسین کرمانی نژاد
حسین کرمانی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بادرود نطنز
سعید آقایی
سعید آقایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه باغبهادران
علی اکبری
علی اکبری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ديزيچه
مهدی خطاط ساز
مهدی خطاط ساز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شاهين شهر
حسن موحدیان
حسن موحدیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوش آباد
علیرضا کاشانی نژاد
علیرضا کاشانی نژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كاشان
حسن علیزاده
حسن علیزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مشهد اردهال
محسن سلطانی
محسن سلطانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محمدآباد
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین هاشمی
حجت الاسلام والمسلمین سید حسین هاشمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اصفهان
رضا عسکریانزاده مهابادی
رضا عسکریانزاده مهابادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مهاباد اردستان
علیرضا فرخ
علیرضا فرخ
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خور و بيابانك
روح اله بهرامی
روح اله بهرامی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كركوند
سیدمنصورمیرلوحی
سیدمنصورمیرلوحی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فلاورجان
علي كربلايي
علي كربلايي
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ابوزيد آباد
ابراهیم ابدالی
ابراهیم ابدالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بوئين و مياندشت
رضا نیکبخت نصرآبادی
رضا نیکبخت نصرآبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نصر آباد
موسی ربانی
موسی ربانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خوراسگان
علی خدمتی بیدگلی
علی خدمتی بیدگلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آران و بیدگل
رضا شفيعي اردستاني
رضا شفيعي اردستاني
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اردستان
احسان اله تن ساز
احسان اله تن ساز
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهرضا
محمد تقی باقری کیچی
محمد تقی باقری کیچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوهپايه
سید محمدرضا نصر
سید محمدرضا نصر
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بهارستان
علیرضا راجی
علیرضا راجی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرخي
سجاد زینعلی
سجاد زینعلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سميرم
علی صفری ورزنه
علی صفری ورزنه
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ورزنه
ستار اخباری
ستار اخباری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سده لنجان
عبا سعلی شریفی
عبا سعلی شریفی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حبيب آباد
عباس آقایی
عباس آقایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قهدريجان
حسن دادخواه
حسن دادخواه
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تيران