تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 57 : 22
  • معاون سیاسی در دیدار نماینده ولی فقیه و امامان جمعه استان تقویت ارتباط با علما و روحانیان از سیاست های دولت تدبیر و امید است

  • استاندار در دیدار نماینده ولی فقیه و امامان جمعه استان خراسان شمالی : دوام فضای آرام در آستانه انتخابات ضروری است

  • سی و پنجیمن گردهمایی ائمه جمعه خراسان شمالی

  • امام جمعه بجنورد: انتخابات نباید ملت را از یکدیگر جدا کند

Sabz Map

 

امیرصابری
امیرصابری
رابط استان

محمدحسین صادقی تنها
محمدحسین صادقی تنها
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سنخواست
حسین اسماعیلیان
حسین اسماعیلیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خبوشان(تيتكانلو)
عباس معصومی
عباس معصومی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه حصارگرمخان
مهدی نامنی
مهدی نامنی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسفراين
اسماعیل ارغیانی
اسماعیل ارغیانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بام و صفي آباد
غلامعلی ناصح
غلامعلی ناصح
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهر قاضي(سملقان)
قاسم عباسی
قاسم عباسی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جاجرم
قربانعلی رحمتی
قربانعلی رحمتی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شيروان
محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بجنورد
علیرضاآدینه پور
علیرضاآدینه پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فاروج
محمدمهدی رمضانی
محمدمهدی رمضانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه درق
علیرضا مفتح
علیرضا مفتح
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گرمه
احسان واحدی
احسان واحدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه غلامان
ایوب قاسمی کلاته
ایوب قاسمی کلاته
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آشخانه (مانه و سملقان)
سیدعلی قدیمی
سیدعلی قدیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شوقان
رمضان عمارلو
رمضان عمارلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پيش قلعه
احمدخان شریفان
احمدخان شریفان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رازوجرگلان