تاريخ روز

شنبه 1396/5/28 - 30 : 22
  • جلسه انتظامات ستادنمازجمعه باحضورجوانان ونوجوانان

  • برپایی ایستگاه صلواتی به مناسبت ۵ مرداد

  • برگزاری مسابقات والیبال بمناسبت 5 مرداد

  • مراسم تقدیر از خواهران ستاد نماز جمعه

Sabz Map

 

ابوالفضل امینی
ابوالفضل امینی
رابط استان

احمد عباسی
احمد عباسی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ارسک
عباس کبوتری
عباس کبوتری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسلامیه
عزیزالله ذبیحی
عزیزالله ذبیحی
مسئول ستاد
ستاد نمازجمعه دستگردان
محمد سامانی
محمد سامانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آرين شهر
علیرضاکامجو
علیرضاکامجو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فردوس
علی نظری
علی نظری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اسفدن
محمدرضا معصوم زاده
محمدرضا معصوم زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ديهوك
محمد دنیائی
محمد دنیائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بشروئيه
محمد هادی نودهی
محمد هادی نودهی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه درميان(اسديه)
محمد محمودی
محمد محمودی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زيركوه
حسین خیاط
حسین خیاط
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آيسك
یدالله باغبانی
یدالله باغبانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شوسف
محمدمهدی عظیمی
محمدمهدی عظیمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سرايان
محمدرضا دهقانی
محمدرضا دهقانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دُرح
محمد حسن زنگویی
محمد حسن زنگویی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بيرجند
سیداحمد حقانی ثانی
سیداحمد حقانی ثانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه طبس
مهدی جعفری
مهدی جعفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نهبندان
محمد خدابخشی
محمد خدابخشی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خوسف
محمد رضا غضنفری
محمد رضا غضنفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خضري دشت بياض