تاريخ روز

سه شنبه 1396/7/25 - 30 : 14
  • دیدار مسؤل دفتر نمایندگی سپاه ناحیه مقاومت بسیج با امام جمعه شهرستان

  • دیدار رئیس اداره استاندارد با امام جمعه شهرستان به مناسبت هفته استاندارد

  • تودیع ومعارفه روحانی طرح هجرت روستای مقامتوسط امام جمعه ،مسول ظرح هجرت وبرادران اهل سنت معتمدین

  • امام جمعه شهرستان بستک: خانواده و مدرسه در تربیت دانش ‌آموزان هماهنگ عمل کنند

Sabz Map

 

مهدی پریمی
مهدی پریمی
رابط استان

خلیل یاراحمدی
خلیل یاراحمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هشت بندی
بلوچی
بلوچی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پارسيان
محمد احمدی قلعه قاضی
محمد احمدی قلعه قاضی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قلعه قاضي
علی جان رکن الدینی
علی جان رکن الدینی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه رودخانه
علیرضابلوچ زاده
علیرضابلوچ زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر خمير
ناصر ناصری
ناصر ناصری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قشم
رضا ابراهمی
رضا ابراهمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر جاسك
غلامحسین عادل زاده
غلامحسین عادل زاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ميناب
محمد حیدرزاده
محمد حیدرزاده
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بندر لنگه
محمد باقر جمالی
محمد باقر جمالی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بستك