تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 56 : 6
  • بخشی از خطبه های نمازجمعه اردبیل5 خرداد

  • ایستگاه نقاشی در ستاد نمازجمعه شهرستان کوثر

  • پذیرایی وایستگاه صلواتی ستاد نمازجمعه شهرستان کوثر با همکاری هلال احمر

  • آماده سازی مصلی وآذین بندی کوثر برای جشن نیمه شعبان

Sabz Map

 

قربان شفقت
قربان شفقت
رابط استان

وهاب بیرامعلی
وهاب بیرامعلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كوثر
اللهوردي علينژاد
اللهوردي علينژاد
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نمين
قربانعلی فرهمند
قربانعلی فرهمند
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه بيله سوار
محمدکهن پورمغانلو
محمدکهن پورمغانلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اصلاندوز
جعفرقلی منصورپور
جعفرقلی منصورپور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هشتجين(مركز خورش رستم)
طاهر مهدی پور
طاهر مهدی پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مشكين شهر
علیرضا بهشتی
علیرضا بهشتی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه گرمي
عبدالمناف کریمی
عبدالمناف کریمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اردبیل
اباذر محمدی
اباذر محمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سرعين