تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 56 : 5
  • اقامه نماز جماعت پس از نشست ائمه جمعه استان مرکزی

  • سخنرانی حجت الاسلام حاجی پور در بین الصلاتین در جمع ائمه جمعه استان مرکزی

  • تقدیر از ستادهای نماز جمعه استان مرکزی

  • سخنرانی ایت الله دری در اولین همایش مسئولین ستادهای نماز جمعه استان مرکزی

Sabz Map

 

ایمان برزآبادی فراهانی
ایمان برزآبادی فراهانی
رابط استان

احمد بابایی
احمد بابایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مأمونيه
محسن صفری
محسن صفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه کارچان
حسن ملکاء آشتیانی
حسن ملکاء آشتیانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آشتيان
عبدالله رستمی
عبدالله رستمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خشكرود
محسن صفدری
محسن صفدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شازند
امیر حسین درخشنده بخت
امیر حسین درخشنده بخت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرمهين
علی دین پرور
علی دین پرور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه داود آباد
محمد رضائی
محمد رضائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سنجان
حسن جیریایی
حسن جیریایی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ساروق
حسین رجبی
حسین رجبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نيم ور
محمد امید بیک
محمد امید بیک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محلات
علی لطفی
علی لطفی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تفرش
ابوالحسن مظاهری
ابوالحسن مظاهری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قورچی باشی
محمود مژگان
محمود مژگان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آوه
مجید امیدیان
مجید امیدیان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خمين
احمد حیدری
احمد حیدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مهاجران
علی احمد احمدی
علی احمد احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه توره
منصور احمدلو
منصور احمدلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كميجان
مصطفی اسماعیلی
مصطفی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهباز
حسام الدین شهیدی
حسام الدین شهیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوبران
ابوالفضل زیرکی
ابوالفضل زیرکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خنداب
سید اسماعیل طباطبائی
سید اسماعیل طباطبائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زاويه
احمد سلیم سلیم آبادی
احمد سلیم سلیم آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اراک
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ساوه
عبدالله قهاری
عبدالله قهاری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دليجان
علیرضا رهبر رضاخانلو
علیرضا رهبر رضاخانلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه غرق آباد
علی اصغر رفیعی عادل
علی اصغر رفیعی عادل
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خنجین
جواد دوست کافی
جواد دوست کافی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جاورسیان
علی اصغر ملکی
علی اصغر ملکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ميلاجرد
داود کاوئی
داود کاوئی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستانه
محمد حسین علمی
محمد حسین علمی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پرندك
محسن حیدری
محسن حیدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نراق