تاريخ روز

چهارشنبه 1400/7/28 - 4 : 19
  • حضور در گردهمایی ائمه محترم جمعه کمیجان

  • دیدار با مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی

  • حضور در نماز جمعه آوه

  • دیدار با فرماندهی انتظامی استان مرکزیَ

Sabz Map

 

مهدی گودرزی
مهدی گودرزی
رابط استان

محسن صفری
محسن صفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه کارچان
محسن صفدری
محسن صفدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شازند
امیر حسین درخشنده بخت
امیر حسین درخشنده بخت
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه فرمهين
علی دین پرور
علی دین پرور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه داود آباد
محمد رضائی
محمد رضائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه سنجان
حسین رجبی
حسین رجبی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نيم ور
محمد امید بیک
محمد امید بیک
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه محلات
علی لطفی
علی لطفی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه تفرش
ابوالحسن مظاهری
ابوالحسن مظاهری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه قورچی باشی
محمود مژگان
محمود مژگان
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آوه
احمد حیدری
احمد حیدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مهاجران
مصطفی اسماعیلی
مصطفی اسماعیلی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه شهباز
حسام الدین شهیدی
حسام الدین شهیدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نوبران
سید اسماعیل طباطبائی
سید اسماعیل طباطبائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه زاويه
عباس نوروزی
عباس نوروزی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ساوه
علیرضا رهبر رضاخانلو
علیرضا رهبر رضاخانلو
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه غرق آباد
علی اصغر ملکی
علی اصغر ملکی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ميلاجرد
داود کاوئی
داود کاوئی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آستانه
محسن حیدری
محسن حیدری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه نراق
غلامعباس نصیری
غلامعباس نصیری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خمين
رحمان رضائی
رحمان رضائی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه جاورسیان
محمد باقر امیری دره
محمد باقر امیری دره
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه آشتيان
احسان نورمحمد نجف آبادی
احسان نورمحمد نجف آبادی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه دليجان
صفت الله دلاوری
صفت الله دلاوری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خشكرود
ابوالفضل زارع
ابوالفضل زارع
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه كميجان
علیرضا بشیری
علیرضا بشیری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خنجین
غلامرضا احمدی
غلامرضا احمدی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه توره
محمد حسین نصری
محمد حسین نصری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه خنداب
احمد جهان پناهی
احمد جهان پناهی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه هندودر
محمد رضا صفری
محمد رضا صفری
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه مأمونيه
حسین کاظمی رمدانی
حسین کاظمی رمدانی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه پرندك
رضا شریفی
رضا شریفی
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه ساروق
عادل خجسته پور
عادل خجسته پور
مسئول ستاد
ستاد نماز جمعه اراک