تاريخ روز

چهارشنبه 1397/3/2 - 43 : 14
  • خطبه های نمازجمعه 28اردیبهشت96شهر مقدس قم

  • خطبه های نمازجمعه 21 اردیبهشت 97 شهر مقدس قم

  • خطبه های نمازجمعه 14اردیبهشت 97 شهر مقدس قم

  • خطبه های نمازجمعه 31 فروردین 97 شهر مقدس قم

وحید عباسی
وحید عباسی
مسئول امور جوانان
جواد رهبر
جواد رهبر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فریدون عظیمی
فریدون عظیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
فاطمه فرخنده
فاطمه فرخنده
معاونت خواهران
سید مرتضی حسینی سرشت
سید مرتضی حسینی سرشت
معاونت سیاسی - اجتماعی