تاريخ روز

چهارشنبه 1397/4/27 - 2 : 20
  • تقدیر از خانواده شهید ابراهیم رشید خادم مصلی قدس در نمازجمعه ۱۳۹۷/۰۴/۱۵

  • مسابقه بزرگ کتابخوانی رضای مهربه مناسبت دهه کرامت

  • خطبه های نمازجمعه 8 تیر 97 شهر مقدس قم

  • خطبه های نمازجمعه ا تیر 97 شهر مقدس قم

وحید عباسی
وحید عباسی
مسئول امور جوانان
جواد رهبر
جواد رهبر
معاونت فرهنگی و تبلیغی
فریدون عظیمی
فریدون عظیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
فاطمه فرخنده
فاطمه فرخنده
معاونت خواهران
سید مرتضی حسینی سرشت
سید مرتضی حسینی سرشت
معاونت سیاسی - اجتماعی