تاريخ روز

چهارشنبه 1398/2/4 - 11 : 22
  • بيش از دو ميليارد تومان هداياي نقدي و كالا به مناطق سيل زده

  • شکست «معامله قرن» حتمی است

  • همايش دكترين مهدويت عهده دار بررسي چالش هاي دوران غيبت

  • دست ارتش از سپاه هیچگاه جدا نمی‌شود

محمد باقر ولدان
محمد باقر ولدان
مسئول ستاد

فاطمه فرخنده
فاطمه فرخنده
معاونت خواهران
احمدی نامداری
احمدی نامداری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فرهاد جابر
فرهاد جابر
معاونت سیاسی - اجتماعی
احمد عظیمی
احمد عظیمی
معاونت فرهنگی و تبلیغی