تاريخ روز

دوشنبه 1398/11/7 - 9 : 1
  • تجلیل از امام جمعه محترم قهاوند به مناسبت 5 مردادوچهلمین سالگرد برپایی نماز جمعه

  • دیدار اعضای واحد خواهران ستاد نماز جمعه به مناسبت 5 مردادوچهلمین سالگرد برپایی نماز جمعه با امام جمعه محترم قهاوند

  • به مناسبت 5 مردادوچهلمین سالگرد برپایی نماز جمعه تجلیل از مسئول و معاونین ستاد نماز جمعه

  • افتتاح پروژه تعمیر و زیبا سازی مسجد جامع شهر قهاوند به مناسبت 5 مردادوچهلمین سالگرد برپایی نماز جمعه

محمد محسنلو
محمد محسنلو
مسئول ستاد

جواد علیجانی
جواد علیجانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
جعفر صالحی
جعفر صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حامد صالحی
حامد صالحی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی یاسین
مصطفی یاسین
مسئول امور جوانان
طلا محسنلو
طلا محسنلو
معاونت خواهران