تاريخ روز

يکشنبه 1399/6/30 - 40 : 9
  • غبارروبی مزارشهدا باحضورامام جمعه محترم

  • تهیه وتوزیع ۲۰۰ بسته معیشتی وپک بهداشتی

  • مراسم پرفیض دومین شب ازشب های قدر

  • برگزاری مراسم پرفیض شب های قدردرشهرقهاوند بارعایت پروتکل های بهداشتی

محمد محسنلو
محمد محسنلو
مسئول ستاد

جواد علیجانی
جواد علیجانی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
جعفر صالحی
جعفر صالحی
معاونت سیاسی - اجتماعی
حامد صالحی
حامد صالحی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
مصطفی یاسین
مصطفی یاسین
مسئول امور جوانان
طلا محسنلو
طلا محسنلو
معاونت خواهران