تاريخ روز

جمعه 1398/4/28 - 29 : 6
  • خطبه های نمازجمعه مورخه21-04-98پلدختر

  • برپایی میزخدمت باحضورمسئول و کارشناسان امورمالیاتی پلدختردرنمازجمعه21-04-98

  • سخنرانی جناب آقای قربانی سرپرست دفترنظارت وبازرسی انتخابات شهرستان پلدخترپیش ازخطبه های نمازجمعه21-04-98

  • پذیرایی ازنمازگزاران نمازجمعهمورخه21-04-98پلدخترتوسط گروه جهادی اعزامی ازاصفهان

علی محمد گنجی
علی محمد گنجی
مسئول ستاد

هما کریمیان
هما کریمیان
معاونت خواهران
محسن بازگیر
محسن بازگیر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سیدنورمحمد موسوی
سیدنورمحمد موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ملک ابراهیم شفیعی
ملک ابراهیم شفیعی
معاونت فرهنگی و تبلیغی