تاريخ روز

جمعه 1396/4/30 - 14 : 16
  • عفاف و حجاب

  • حجاب و عفاف

  • گزیده خطبه های نماز جمعه 96/04/23

  • دیدارصبح امروزدبیرشورای هماهنگی مبارزه با موادمخدراستان لرستان با امام جمعه پلدختر

سبزخدا کرمی پور
سبزخدا کرمی پور
مسئول ستاد

هما کریمیان
هما کریمیان
معاونت خواهران
محسن بازگیر
محسن بازگیر
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
سیدنورمحمد موسوی
سیدنورمحمد موسوی
معاونت سیاسی - اجتماعی
ملک ابراهیم شفیعی
ملک ابراهیم شفیعی
معاونت فرهنگی و تیلبغی