تاريخ روز

پنج شنبه 1399/7/10 - 57 : 18
  • به مناسبت ۷ مهر روز آتش نشانی صورت گرفت؛

  • همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت،

  • همزمان با هفته دفاع مقدس صورت گرفت،

  • افتتاح مسجد روستای قره جالو پلدشت

حسین رضایی
حسین رضایی
مسئول ستاد

آرش موسی نژاد
آرش موسی نژاد
مسئول امور جوانان
عیسی قهرمانی
عیسی قهرمانی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
فریبا احمدی
فریبا احمدی
معاونت خواهران
نقی کوهی
نقی کوهی
معاونت اداری و پشتیبانی
حجت بابازاده
حجت بابازاده
معاونت سیاسی - اجتماعی