تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/2 - 22 : 8
  • حجت الاسلام تکمیلی : افزایش حقوق مدیران دولتی ظلم به قشر کم درآمد جامعه است

  • دیدارامام جمعه محترم پیش قلعه با کشاورزان بخش مانه

  • امام جمعه بخش مانه: مسئولین گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند

  • امام جمعه بخش مانه: بهترین راه حفظ انقلاب تقویت روحیه انقلابی است

رمضان عمارلو
رمضان عمارلو
مسئول ستاد

حسین غلامی
حسین غلامی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
روح الله حشمتی
روح الله حشمتی
مسئول امور جوانان
علی آب سالان
علی آب سالان
معاونت سیاسی - اجتماعی