تاريخ روز

شنبه 1396/7/29 - 22 : 22
  • نمازجمعه بخش مانه

  • حجت الاسلام تکمیلی : افزایش حقوق مدیران دولتی ظلم به قشر کم درآمد جامعه است

  • دیدارامام جمعه محترم پیش قلعه با کشاورزان بخش مانه

  • امام جمعه بخش مانه: مسئولین گزارش عملکرد خود را به مردم بدهند

رمضان عمارلو
رمضان عمارلو
مسئول ستاد

حسین غلامی
حسین غلامی
معاونت فرهنگی و تیلبغی
روح الله حشمتی
روح الله حشمتی
مسئول امور جوانان
علی آب سالان
علی آب سالان
معاونت سیاسی - اجتماعی