تاريخ روز

جمعه 1395/12/6 - 39 : 2
  • خطبه های نماز جمعه بخش پیربکران مورخ 95/11/29

  • خطبه های نماز جمعه بخش پیربکران مورخ 95/11/29

  • راهپیمایی با شکوه 22 بهمن با حضور طبقات مختلف مردم

  • جمع اوری کمکهای مردمی جهت ستاداربعین حسینی بخش پیربکران

شریفه شکرگزار
شریفه شکرگزار
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا احمدی
رضا احمدی
مسئول امور جوانان
عباس محمدی
عباس محمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی