تاريخ روز

سه شنبه 1396/5/3 - 12 : 4
  • حضور امام جمعه پای صتدوق رای در شهر پیربکران در شعبه شماره 4

  • تقدیر و تشکر ازبرادر بسیجی امیرحسین اکبری بازیکن تیم فوتبال ساحلی توسط امام جمعه بخش پیربکران حاج اقا کیانی

  • افتتاح ساختمان جدید حوزه علیمه فلاورجان

  • حضور امام جمعه بخش پیربکران در جمع جانبازان 70٪

شریفه شکرگزار
شریفه شکرگزار
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا احمدی
رضا احمدی
مسئول امور جوانان
عباس محمدی
عباس محمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی