تاريخ روز

سه شنبه 1395/11/5 - 29 : 10
  • جمع اوری کمکهای مردمی جهت ستاداربعین حسینی بخش پیربکران

  • سالروز شهادت فرزند امام خمینی در نجف اشرف که حضرت امام (ره) فرمودند مرگ مصطفی لطف الهی بود

  • تشکیل ستاد اربعین شهدای بخش پیربکران

  • برگزاری نماز جماعت به امامت حاج اقا کیانی امام جمعه بخش پیربکران

شریفه شکرگزار
شریفه شکرگزار
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا احمدی
رضا احمدی
مسئول امور جوانان
عباس محمدی
عباس محمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی