تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 57 : 9
  • حضور امام جمعه بخش پیربکران در جمع جانبازان 70٪

  • جلسه ستاداحیاء امر به معروف باحضور کلیه اعضاء در محل حوزه شهید بهشتی پیربکران با سخنرانی امام جمعه محترم و سایر اعضا – برگزاری شورای آموزش و پرورش – برگزاری مراسم اعتکاف در مساجد بخش و شهر پیربکران

  • خطبه های نماز جمعه بخش پیربکران مورخ 96/1/18

  • دیدار رئیس و مسئولین اموزش پروش با امام جمعه

شریفه شکرگزار
شریفه شکرگزار
معاونت فرهنگی و تیلبغی
رضا احمدی
رضا احمدی
مسئول امور جوانان
عباس محمدی
عباس محمدی
معاونت سیاسی - اجتماعی