تاريخ روز

چهارشنبه 1396/12/2 - 47 : 13
  • اهدا جوایز فرهنگی

  • اجرا سرود

  • شکوه 22 بهمن تماشایی

  • دیدار

بلوچی
بلوچی
مسئول ستاد

حسین عبدالهی
حسین عبدالهی
معاونت اداری و پشتیبانی
احسان زائری
احسان زائری
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی