تاريخ روز

پنج شنبه 1400/7/1 - 46 : 20
  • تقدیر و تشکر امام جمعه پردیسان از عوامل و دست اندر کاران واکسیناسیون سازمان بسیج جامعه پزشکی استان قم مورخ 1400/5/14

  • پیام آدینه امام جمعه محترم پردیسان مورخ 1400/5/8

  • نشست هماهنگی برنامه های غدیر پردیسان در دفتر امام جمعه محترم مورخ 1/5/1400

  • نشست امامان مساجد پردیسان با امام جمع محترم مورخ 23/4/1400

سید جابر سجادی
سید جابر سجادی
مسئول ستاد

سیدمحمدباقر ابراهیمی
سیدمحمدباقر ابراهیمی
معاونت اداری و پشتیبانی