تاريخ روز

جمعه 1397/6/30 - 23 : 0
  • هدف آمریکا بازگرداندن ایران به شرایط قبل از انقلاب است

  • تصور فتح ایران نشانه حماقت دشمنان اسلام است

  • سرانه فرهنگی و مذهبی مردم بر پایه مساجد در اولویت قرار گیرد

  • اقدامات انجام شده توسط نمایندگی آستان قدس رضوی در دهه کرامت

محمدجواد فتاحی اردکانی
محمدجواد فتاحی اردکانی
مسئول ستاد

اقدس قمی
اقدس قمی
معاونت اداری و پشتیبانی