تاريخ روز

دوشنبه 1400/1/23 - 42 : 17
  • خستگی در قاموس انقلابیون جا ندارد

  • عرضه تولیدات دستی و خانگی در نماز جمعه

  • برگزاری مسابقات دوچرخه سواری استقامت

  • احیای سنت پیاده روی به نماز جمعه

سید جابر سجادی
سید جابر سجادی
مسئول ستاد

سیدمحمدباقر ابراهیمی
سیدمحمدباقر ابراهیمی
معاونت اداری و پشتیبانی
شیخ‌ محمدتقی سمیعی
شیخ‌ محمدتقی سمیعی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
حمیدالله اکبرزاده
حمیدالله اکبرزاده
معاونت سیاسی - اجتماعی