تاريخ روز

دوشنبه 1397/4/25 - 2 : 18
  • تقدیر امام جمعه پردیسان از شهردار منطقه هشت قم

  • تیم اقتصادی دولت ضعیف و ناکارآمد است

  • افراد نفوذی با گرا دادن به دشمن درصدد تشدید مشکلات هستند

  • افراد نفوذی با گرا دادن به دشمن درصدد تشدید مشکلات هستند

اقدس قمی
اقدس قمی
معاونت اداری و پشتیبانی