تاريخ روز

پنج شنبه 1396/2/7 - 40 : 9
  • عکس های منتخب نماز جمعه این هفته ارومیه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

  • عکس منتخب نماز جمعه این هفته ارومیه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

  • عکس منتخب نماز جمعه این هفته ارومیه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

  • عکس منتخب نماز جمعه این هفته ارومیه در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)

ابوذر حسنی
ابوذر حسنی
مسئول ستاد

احد رزمجو
احد رزمجو
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
رضا مختاری
رضا مختاری
معاونت فرهنگی و تیلبغی
فرشید محب زاده
فرشید محب زاده
معاونت اداری و پشتیبانی
زینب رضاپور
زینب رضاپور
معاونت خواهران