تاريخ روز

دوشنبه 1396/8/1 - 33 : 19
  • جلسه مسئول عقیدتی سیاسی پدافند هوائی

  • جلسه ستاد

  • نمازجمعه

  • نماز جمعه

علی شا حسینی پور
علی شا حسینی پور
مسئول ستاد