تاريخ روز

پنج شنبه 1396/1/10 - 11 : 23
  • برگزاری اولین نماز جمعه نورآباد درسال 1396

  • پیام نوروزی امام جمعه شهرستان دلفان

  • دیدار امام جمعه با خانواده محترم شهداء

  • حضور امام جمعه درپایگاه نوروزی هلال احمر

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی
مسئول ستاد

سروگل نوریان
سروگل نوریان
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد حکیمی
محمد حکیمی
مسئول امور جوانان
مهین فیضی کمره
مهین فیضی کمره
معاونت خواهران
معصومه کوچکیان
معصومه کوچکیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره کریمی
طاهره کریمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
یوسف پیرمحمدی
یوسف پیرمحمدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی