تاريخ روز

پنج شنبه 1396/6/30 - 34 : 12
  • جلسه توجیهی مسئولین هیات و مداحان با حضور امام جمعه

  • دیدارامام جمعه نورآباد از حوزه علمیه برادران

  • بازدید امام جمعه نورآباد ازمنازل روستاییان محروم شهرستان

  • بازدید امام جمعه نورآباد ازبیماران بیمارستان ابن سینا شهرستان

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی
مسئول ستاد

محمد حکیمی
محمد حکیمی
مسئول امور جوانان
مهین فیضی کمره
مهین فیضی کمره
معاونت خواهران
معصومه کوچکیان
معصومه کوچکیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره کریمی
طاهره کریمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
یوسف پیرمحمدی
یوسف پیرمحمدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی