تاريخ روز

سه شنبه 1396/3/9 - 4 : 7
  • رمضان فرصت خود سازی است

  • منتخبان مردم برای خدمت به ملت تلاش کنند

  • دیدار امام جمعه با کارکنان و کارگران سد تاج امیر

  • غبار رویی گلزار شهداء با حضور امام جمعه شهرستان

ابراهیم حکیمی
ابراهیم حکیمی
مسئول ستاد

سروگل نوریان
سروگل نوریان
معاونت اداری و پشتیبانی
محمد حکیمی
محمد حکیمی
مسئول امور جوانان
مهین فیضی کمره
مهین فیضی کمره
معاونت خواهران
معصومه کوچکیان
معصومه کوچکیان
معاونت سیاسی - اجتماعی
طاهره کریمی
طاهره کریمی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
یوسف پیرمحمدی
یوسف پیرمحمدی
معاونت فرهنگی و تیلبغی