تاريخ روز

پنج شنبه 1398/12/8 - 51 : 2
  • خطبه نمازجمعه ندوشن مورخ97/4/1

  • اقامه نماز عید بندگی در ندوشن

  • دیدار با خانواده شهدا به مناسبت دهه فجر

  • راهپیمایی 22 بهمن 96در ندوشن

مجیدجوادی ندوشن
مجیدجوادی ندوشن
معاونت اداری و پشتیبانی