تاريخ روز

يکشنبه 1397/7/1 - 56 : 11
  • جلسه شئونات فرهنگی

  • جلسه یادواره شهدای روحانی

  • استقرارایستگاه فشارخون درمحل اقامه نمازجمعه نیشابور

  • استقرارکارشناس حقوقی درمحل نماز جمعه نیشابور

سید حسین اکرامی
سید حسین اکرامی
مسئول ستاد

علی گلقندشتی
علی گلقندشتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
امین خودی
امین خودی
مسئول امور جوانان
محمدمهدی مژدی
محمدمهدی مژدی
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالقاسم فرخ آبادی
ابوالقاسم فرخ آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی حلاجی
عباسعلی حلاجی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عذرادانشور
عذرادانشور
معاونت خواهران