تاريخ روز

يکشنبه 1397/8/27 - 58 : 2
  • میزخدمت درمحل اقامه نمازجمعه کارشناس حقوقی

  • خدمت رسانی توسط پزشک آدینه

  • سیزده ابان ماه وسخنرانی امام جمعه نیشابور

  • جلسه جاماندگان اربعین حسینی در دفتر امام جمعه نیشابور برگزار شد

سید حسین اکرامی
سید حسین اکرامی
مسئول ستاد

علی گلقندشتی
علی گلقندشتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
امین خودی
امین خودی
مسئول امور جوانان
محمدمهدی مژدی
محمدمهدی مژدی
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالقاسم فرخ آبادی
ابوالقاسم فرخ آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی حلاجی
عباسعلی حلاجی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عذرادانشور
عذرادانشور
معاونت خواهران