تاريخ روز

يکشنبه 1397/4/3 - 36 : 8
  • راهپیمایی روز قدس در نیشابور

  • میز خدمت

  • جلسه اعضای ستادنماز جمعه نیشابور

  • میز خدمت

سید حسین اکرامی
سید حسین اکرامی
مسئول ستاد

علی گلقندشتی
علی گلقندشتی
مسئول روابط عمومی و اطلاع رسانی
امین خودی
امین خودی
مسئول امور جوانان
محمدمهدی مژدی
محمدمهدی مژدی
معاونت اداری و پشتیبانی
ابوالقاسم فرخ آبادی
ابوالقاسم فرخ آبادی
معاونت فرهنگی و تبلیغی
عباسعلی حلاجی
عباسعلی حلاجی
معاونت سیاسی - اجتماعی
عذرادانشور
عذرادانشور
معاونت خواهران