تاريخ روز

سه شنبه 1396/11/3 - 3 : 5
  • تقدیرازرئیس نمایندگی ورزش وجوانان شهرنیم ور توسط امام جمعه محترم.

  • گزارش عملکرد رئیس اداره ورزش وجوانان شهرنیم وردربین الصلاتین نمازجمعه این هفته.

  • برپایی ایستگاه کتاب درنمازجمعه این هفته شهرنیم ور.

  • نقشِ حضورمردم ولایی درصحنه ورهنمودهای داعیانه ولایت فقیه همواره سدی مستحکم درمقابل تهاجم فتنه گران است.

حسین رجبی
حسین رجبی
مسئول ستاد